Monday December 11, 2023
News Feeds:
ปลัด​แรงงาน ​เร่งประชาสัมพันธ์จดทะ​เบียน​แรงงานต่างด้าว PDF Print E-mail
Thursday, 12 May 2011 07:00

ข่าวทั่ว​ไป หนังสือพิมพ์​แนวหน้า -- พฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554 18:06:37 น.

นายสม​เกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวง​แรงงาน ​เปิด​เผยภายหลัง​เป็นประธาน​การประชุมสัมมนามาตร​การจัดระบบ​แรงงาน ต่างด้าวหลบหนี​เข้า​เมืองสัญชาติพม่า ลาว ​และกัมพูชา ตามมติคณะรัฐมนตรี ​เมื่อวันที่ 26 ​เม.ย. 2554 ที่​โรง​แรมมิรา​เคิล ​แกรนด์ คอน​เวนชั่น กรุง​เทพมหานคร ว่า ​เพื่อ​เปิด​โอกาส​ให้​แรงงานต่างด้าวที่หลบหนี​เข้า​เมือง ​และ​ทำงานอยู่​ในประ​เทศ​ไทย รวม​ทั้ง​ผู้ติดตาม ​ซึ่ง​เป็นบุตรอายุ​ไม่​เกิน 15 ปี ที่มีประมาณ 2 ล้านคน ​เข้าสู่ระบบ​การจ้างงานที่ถูกต้อง ​และ​ได้รับ​การคุ้มครองตามกฎหมาย ​ซึ่งทางกระทรวงมหาด​ไทย (มท.) จะออกประกาศผ่อนผัน​ให้​แรงงานต่างด้าวอยู่​ใน​ไทย​เป็น​การชั่วคราว 1 ปี ​โดยล่าสุด คาดว่าจะมี​การออกประกาศ​ได้ ภาย​ในวันที่ 28 พฤษภาคมนี้

​โดย​ในส่วนของกระทรวง​แรงงาน ​ได้​เปิด​ให้นายจ้างยื่นคำร้องขอจดทะ​เบียน​แรงงานต่างด้าว ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุง​เทพ ​เขตพื้นที่ 1-10 ภาย​ในระยะ​เวลา 30 วัน นับตั้ง​แต่วันที่ 15 มิ.ย. ​ถึง 14 ก.ค. 2554 ส่วน​แรงงานต่างด้าวที่​ทำอาชีพประมงจะขยาย​เวลา​การยื่นคำร้องออก​ไปอีก 30 วัน ​โดยสามารถยื่นคำร้อง​ได้​ใน 22 จังหวัดตามชายฝั่งทะ​เลที่มีท่า​เรือ ​ทั้งนี้ นายจ้างจะ​เสียค่า​ใช้จ่าย​ใน​การขึ้นทะ​เบียน​แรงงานต่างด้าว​ไม่​เกิน 3,380 บาทต่อคน ​เช่น ค่าตรวจสุขภาพ 600 บาท ค่าประกันสุขภาพ 1,300 บาท ​เป็นต้น

อย่าง​ไร​ก็ตาม ​ให้หน่วยงาน​ในสังกัดของกระทรวง​แรงงาน ช่วยกันประชาสัมพันธ์​ใน​เรื่อง​การขึ้นทะ​เบียน​แรงงานต่างด้าวครั้งนี้​ ให้ทั่ว​ถึงมากที่สุด ​โดย​เฉพาะ​ให้อาสาสมัคร​แรงงานที่มีกว่า 7,000 คน ช่วย​เร่ง​ทำ​ความ​เข้า​ใจกับนายจ้าง ​ถึงผลประ​โยชน์​ได้​เสียว่า​เป็นอย่าง​ไร ​ซึ่งหากนายจ้าง​ไม่​ให้​ความร่วมมือ ​ก็อาจจะต้องมี​การตัด​โควตา​การจ้างงาน​แรงงานต่างด้าวต่อ​ไป​และ​เพื่ออำนวย​ความสะดวก​ให้​แก่นายจ้าง ​ให้สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุง​เทพ ​เขตพื้นที่ 1-10 ประสานงาน​ไปยังหน่วยงานที่​เกี่ยวข้อง ​ทั้งสำนักงาน​เขต ที่ว่า​การอำ​เภอ ​และ​โรงพยาบาล ​ใน​การจัดส่ง​เจ้าหน้าที่มาร่วมกันจัด​ทำประวัติ​แรงงานต่างด้าว (ท.ร.38/1) ​และตรวจสุขภาพ​ในจุด​เดียว ​หรือ One Stop Service ​แต่หาก​ไม่สามารถดำ​เนิน​การ​ได้ ​ก็​ให้ประสานจัดส่ง​เจ้าหน้าที่มาช่วย​ใน​เรื่องของออกบัตรนัด ​เพื่อดำ​เนิน​การ​ใน 2 ​เรื่องข้างต้น อีก​ทั้ง​ให้ รวบรวมข้อมูลของ​แรงงานต่างด้าวส่งกลับมาที่กรม​การจัดหางาน ​เพื่อออก​ใบอนุญาต​ทำงาน ​หรือ Work Permit ต่อ​ไป

"​การขึ้นทะ​เบียน​แรงงานต่างด้าวที่ลักลอบ​เข้า​ไทย ​ให้​เป็น​ไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ​เป็นน​โยบาย​เปิดประตู ปิดหน้าต่าง หาก​แรงงานต่างด้าวมีพาสปอร์ต วีซ่า ​เข้ามา​โดยถูกต้อง​ก็จะ​ได้รับ​การดู​แล ​แต่หากปีนหน้าต่าง​เข้ามา ​หรือมุด​เข้ามา ​ก็จะ​เข้ามา​ไม่​ได้ ​เพราะหากรู้จำนวน​แรงงานต่างด้าวที่​แน่นอน ​ก็จะ​เป็นประ​โยชน์​ใน​เรื่องของ​ความมั่นคง ​และ​เศรษฐกิจของประ​เทศ ​จึงขอ​ให้นายจ้างที่มี​แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย มาขึ้นทะ​เบียน​ให้ครบถ้วน" นายสม​เกียรติ กล่าว

​ทั้งนี้ หลังจากสิ้นสุดระยะ​เวลา​การจดทะ​เบียน​แรงงานต่างด้าว กระทรวง​แรงงานจะ ดำ​เนิน​การตามกฎหมายอย่างจริงจัง ​ทั้งนายจ้าง ​ผู้ที่​ให้พักพิง รวม​ทั้ง​ผู้ที่​เกี่ยวข้อง ​และตัว​แรงงานต่างด้าว หากถูกตรวจพบจะมี​ความผิดตาม พ.ร.บ.​การ​ทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 ​โดยนายจ้าง/สถานประกอบ​การ มี​โทษปรับ 10,000-100,000 บาท ต่อ​การจ้างงาน​แรงงานต่างด้าว 1 คน ส่วน​แรงงานต่างด้าวมี​โทษจำคุก​ไม่​เกิน 5 ปี ​หรือปรับตั้ง​แต่ 2,000-100,000 บาท ​หรือ​ทั้งจำ​ทั้งปรับ

 

 
Copyright © 2023. Anti Labor Trafficking - โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน.