Monday December 11, 2023
News Feeds:
จอย เนโกซิ อีเซโล่ : ผู้ตรวจสอบการค้ามนุษย์ในไทย PDF Print E-mail
Saturday, 06 August 2011 07:00

คุณจอย เนโกซิ อีเซโล่ (Joy Ngozi Ezeilo) ผู้เสนอรายงานพิเศษเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ แห่งสหประชาชาติโดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก จะมาเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 8-19 สิงหาคมนี้ เพื่อตรวจสอบผลกระทบของมาตรการป้องกันการค้ามนุษย์ ในประเทศ

จอย เนโกซิ อีเซโล่ / ผู้เชี่ยวชาญปัญหาการค้ามนุษย์องค์การสหประชาชาติ

“ในระหว่างภารกิจ ข้าพเจ้าต้องการที่จะเข้าถึง กลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ และ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เพื่อได้รับข้อมูลโดยตรงและจะนำไปพิจารณาตามกฎหมายนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ในประเทศไทย" ผู้เสนอรายงานพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนต่อองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการค้ามนุษย์ กล่าว

“ข้าพเจ้าหวังว่าจะมีส่วนร่วมในการเจรจาอย่างสร้างสรรค์กับรัฐบาลเพื่อหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าและความท้าทายที่ยังคงเหลืออยู่ในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์”

คุณอีเซโล่เป็นผู้เชี่ยวชาญอิสระตามข้อบังคับของสหประชาชาติสภาสิทธิมนุษยชนเพื่อสนับสนุนการป้องกันการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบและการยอมรับของมาตรการเพื่อส่งเสริมและป้องกันปกป้องสิทธิมนุษยชนของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์

ผู้เสนอรายงานฯจะไปเดินทางไปที่จังหวัดกรุงเทพฯ, จังหวัดเชียงใหม่, อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก, จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสงขลา เธอจะเข้าพบกับตัวแทนของรัฐบาลและตุลาการ,สมาชิกขององค์การระหว่างประเทศและองค์กรภาคประชาสังคมที่ทำงานเกี่ยวกับการต่อสู้กับการค้ามนุษย์และผู้เสียหายด้วยตัวเอง

เมื่อสิ้นภารกิจของ ผู้เสนอรายงานฯจะแถลงข่าวที่กระทรวงการต่างประเทศ ในเวลา 11.00 น. วันที่ 19 สิงหาคม 2554

คุณจอย เนโกซิ อีเซโล่ เริ่มบทบาทของเธอในการรายงานพิเศษเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ผู้เชี่ยวชาญอิสระโดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กเริ่มต้น ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2551 คุณอีเซโล่เป็นทนายความสิทธิมนุษยชนและอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยของประเทศไนจีเรีย เธอได้ยังทำหน้าที่ต่างๆในภาครัฐ รวมถึงดำรงตำแหน่งคณะกรรมาธิการเกียรติยศของกระทรวงการสตรีและการพัฒนาสังคมในรัฐ Enugu เป็นผู้แทนในการประชุมแห่งชาติว่าด้วยการปฏิรูปทางการเมือง

เธอได้ให้คำปรึกษากับองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ และยังมีส่วนร่วมในหลายองค์กรพัฒนาเอกชน โดยเฉพาะงานในสิทธิของผู้หญิง เธอได้มีบทความตีพิมพ์ในหลากหลายหัวข้อซึ่งรวมถึงสิทธิมนุษยชนสิทธิสตรีและกฎหมาย Sharia คุณอีเซโล่ได้รับเกียรติแห่งชาติ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของไนจีเรีย) ในปี 2549 สำหรับการทำงานด้านปกป้องสิทธิมนุษยชน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาณัติและกิจกรรมผู้เสนอรายงานพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนต่อองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการค้ามนุษย์ได้ที่
http://www2.ohchr.org/english/issues/trafficking/index.htm

OHCHR หน้าประเทศไทย–: http://www.ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/THIndex.aspx

สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ, ติดตามบนสื่อสังคม:
http://www.facebook.com/unitednationshumanrights https://twitter.com/unrightswire

ที่มา: MCOT

 
Copyright © 2023. Anti Labor Trafficking - โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน.