Monday December 11, 2023
News Feeds:
อาเซียนออกแถลง3ฉ.แก้พิพาท,ต้านการค้ามนุษย์ PDF Print E-mail
Sunday, 08 May 2011 00:00

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 18 ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคมนี้ ปิดฉากลงแล้ว โดยที่ประชุมผู้นำอาเซียนเห็นชอบออกแถลงการณ์ร่วม 3 ฉบับ ได้แก่ ร่างแถลงการณ์ร่วม เรื่องประชาคมอาเซียนในประชาคมโลก คือการแสดงเจตนารมณ์ร่วมของผู้นำอาเซียน กำหนดวิสัยทัศน์สำหรับการพัฒนาอาเซียนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รับมือกับความท้าทายของโลกรูปแบบใหม่ของศตวรรษที่ 21 โดยกำหนดว่า อาเซียนจะมีท่าทีเป็นหนึ่งเดียว และสอดคล้องกัน การยกระดับความสามารถของอาเซียนในการรับมือกับปัญหาระดับโลก 

นอกจากนี้อาเซียน ยังออกร่างแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอาเซียน เพื่อสันติภาพ และความสมานฉันท์ คือการแสดงเจตนารมย์ที่จะดำเนินการตามแผนการจัดตั้งประชาคมการค้าเมืองความมั่นคงอาเซียน ในเรื่องการแก้ไขความขัดแย้งและระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี รวมถึงการสร้างสันติภาพภายหลังความขัดแย้ง 

ส่วนแถลงการณ์ร่วมฉบับสุดท้าย เป็นเรื่องความร่วมมือ การต่อต้านการก่อการค้ามนุษย์ โดยที่ประชุมเห็นพ้องว่า อาเซียน ควรร่วมมือกันในเรื่องการค้ามนุษย์ให้มากขึ้น 

ส่วนการหารืออย่างไม่เป็นทางการของไทย กัมพูชา และอินโดนีเซีย ในฐานะประธานอาเซียนและผู้ประสานอย่างไม่เป็นทางการ ในช่วงเช้าที่ผ่านมา นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมยังมีความเห็นที่แตกต่าง และเห็นว่าควรให้ นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ นายฮอร์ นัม ฮง รัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชา หารือเรื่องนี้ต่อไปในวันพรุ่งนี้ (9 พ.ค.54) โดยยืนยัน จุดยืนของไทย เห็นด้วยกับเนื้อหาข้อตกลงการให้ผู้สังเกตการณ์อินโดนีเซียลงพื้นที่โดยรอบปราสาทพระวิหาร แต่กัมพูชาควรถอนทหารออกจากพื้นที่พิพาทด้วย ส่วนกรณีที่ สมเด็จฯ ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ยืนยันไม่ถอนทหารออกจากพื้นที่นั้น คงต้องพยายามหาทางการแก้ไขปัญหาต่อไป และเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องนำเรื่องนี้หารือนอกกรอบอาเซียน เพราะประธานอาเซียน มีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวก และไม่ลงลึกในรายละเอียดของเนื้อหาสาระและสิ่งที่เป็นปัญหาข้อขัดแย้งของสองประเทศ 

ด้าน นายมาร์ตี้ นาตาเลกาวา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย กล่าวว่า การหารือไทย กัมพูชา และอินโดนีเซีย สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างไทย-กัมพูชา น่าจะเป็นทิศทางบวกมากกว่าเป็นลบ ซึ่งต้องหาข้อยุติกันต่อไป แม้จะไม่ได้เป็นหัวข้อหลักในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ขณะที่ สมเด็จฯ ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา แถลงข่าวว่า มาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความเห็นและหลายคนอาจมองว่า ปัญหาไทย-กัมพูชา เป็นการทำลายบรรยากาศการสร้างประชาคมอาเซียนในปี 2015 ยืนยัน กัมพูชาไม่ได้ประกาศสงครามน้ำลาย แต่ต้องการเล่าถึงพัฒนาการของสถานการณ์เพื่อหาทางแก้ไขปัญหา ส่วนเงื่อนไขที่ทางไทยให้กัมพูชาถอนทหารออกจากรอบปราสาทพระวิหารนั้น เป็นเรื่องที่รับไม่ได้ โดยกัมพูชา ยืนยันว่าจะไม่ประชุม เจบีซี จนกว่าไทยจะลงนามข้อตกลงการส่งผู้สังเกตการณ์ร่วมมายังฝ่ายไทยและกัมพูชา

ที่มา: http://www.tnnthailand.com/news/details.php?id=26762

 
Copyright © 2023. Anti Labor Trafficking - โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน.