Monday December 11, 2023
News Feeds:
วิดีโอ: งานเสวนาปัญหาการค้ามนุษย์ในสังคมไทยและประชาคมอาเซียน PDF Print E-mail
Thursday, 22 December 2011 00:00

“กฎหมายค้ามนุษย์กับสังคมไทย และประชาคมอาเชียน”

วันที่ 20 ธันวาคม 2554 เวลา 08.00 – 15.30 น.

ณ ห้องปทุมวัน โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

 

 
Copyright © 2023. Anti Labor Trafficking - โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน.