Monday December 11, 2023
News Feeds:
บก.ปคม.แถลงผลงานรอบ 6 เดือน จับกุมได้ 1,578 คดี PDF Print E-mail
Wednesday, 20 April 2011 07:00

เมื่อวันที่ 12 เมษายน ที่ บก.ปคม. พ.ต.อ.วรพงษ์ ทองไพบูลย์ ผกก. 2 บก.ปคม. แถลงข่าวผลการปฏิบัติงานป้องกันอาชญากรรมในรอบ 6 เดือน ระหว่างเดือน ต.ค. 2553-มี.ค. 2554 ว่า ได้ผลการจับกุมเป็นที่น่าพอใจตามนโยบายการปราบปรามอาชญากรรมของ พล.ต.ต.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย ผบก.ปคม. โดยสามารถจับกุมการกระทำความผิดได้รวม 1,578 คดี ได้ผู้ต้องหาทั้งหมด 1,645 คน ในจำนวนนี้มีทั้งคดีคนต่างด้าว ค้าประเวณี ค้ามนุษย์ สถานบริการ รวมทั้งคดีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานเด็ก และสตรีอีกด้วย

พ.ต.อ.วรพงษ์กล่าวต่อว่า จากนี้ไปตนจะดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมโดยเฉพาะการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง โดยจะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการกระทำความผิด เพื่อสร้างเครือข่าย “อาสาสมัครป้องกันการค้ามนุษย์” ตามนโยบายของ พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ ผบช.ก. ที่มีนโยบายให้ตำรวจเอาความต้องการของประชาชนมาปรับใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน


ที่มา:http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1302604529&grpid=03&catid=&subcatid=

 
Copyright © 2023. Anti Labor Trafficking - โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน.