Friday July 19, 2024
News Feeds:
ไทยถูกจับตาค้ามนุษย์ปีที่ 3 PDF Print E-mail
Wednesday, 20 June 2012 23:38

สหรัฐเผยรายงานการลักลอบค้ามนุษย์ ระบุไทยติดอยู่ในกลุ่ม 2 ที่ถูกจับตาเป็นปีที่ 3 เพราะยังแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด และหวิดถูกลดอันดับ ขณะที่พม่าเลื่อนอันดับดีขึ้นจนเท่าไทยแล้ว

ที่มา: nationchannel.com

 
Copyright © 2024. Anti Labor Trafficking - โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน.