Friday July 19, 2024
News Feeds:
ปลัดฯ แรงงานเตรียมจัดทำร่างมาตรฐานการทำงานบนเรือ แก้ปัญหาค้ามนุษย์ PDF Print E-mail
Wednesday, 20 June 2012 00:00

ก.แรงงาน 20 มิ.ย. - ปลัดแรงงาน เตรียมจัดทำร่างมาตรฐานการทำงานบนเรือ แก้ปัญหาแรงงานทาส ห่วงไทยถูกจัดอันดับประเทศค้ามนุษย์ระดับ 2.5 ต่อเนื่อง 3 ปี ชี้ไม่เคยเกิดมาก่อน เพิ่มดูแลสิทธิ คุณภาพชีวิตแรงงานมากขึ้น 
 
นพ.สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณีที่ทางการสหรัฐประกาศอันดับประเทศที่มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยให้ไทยเป็นประเทศที่ต้องจับตามอง ระดับ 2.5 (Tier 2 Watch list) เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน หากมองในแง่ดีแสดงว่าทางการสหรัฐเห็นความพยายามในการแก้ไขปัญหาของไทยมากขึ้น จนไม่ถูกเลื่อนไปอยู่ในระดับ 3 ซึ่งจะส่งผลให้ไทยถูกตัดสิทธิพิเศษทางการค้าหลายด้าน อย่างไรก็ตาม การจัดอันดับให้ไทยอยู่ในระดับดังกล่าว 3 ปีติดต่อกัน ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน จึงเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง ดังนั้น กระทรวงแรงงานจึงเตรียมแก้ไขปัญหาในส่วนที่กระทรวงแรงงานรับผิดชอบ คือ การบังคับใช้แรงงาน จนเข้าข่ายการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะแรงงานประมง ซึ่งยังคบพบปัญหาอย่างต่อเนื่อง
 
นพ.สมเกียรติ กล่าวว่า ขณะนี้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำลังจัดทำร่างมาตรฐานในการเข้าทำงานบนเรือประมง เพื่อให้แรงงานรับรู้สภาพการทำงานบนเรือตั้งแต่แรก ป้องกันการถูกหลอกมาทำงาน และการบังคับใช้แรงงานบนเรือ นอกจากนี้ยังเตรียมประสานกับกองทัพเรือ ในการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานตรวจแรงงาน เพื่อมีอำนาจในการตรวจสอบสภาพการทำงานบนเรืออย่างใกล้ชิด
 
ส่วนการดูแลสิทธิ และคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าวในภาพรวม ขณะนี้กระทรวงแรงงานกำลังเร่งจัดทำ แนวทางการคุ้มครองสิทธิ แรงงานต่างด้าวที่ยังคงเป็นปัญหา โดยเฉพาะในส่วนของการรักษาพยาบาลที่ปัจจุบันยังไม่ครอบคลุม การบาดเจ็บจากการทำงาน ทำให้เกิดช่องว่าง ทั้งที่แรงงานได้ทำซื้อประกันสุขภาพจากกระทรวงสาธารณสุขไปแล้ว ซึ่งตนเห็นว่าควรรักษากรณีเจ็บป่วยทุกกรณี นอกจากนี้ยังเตรียมดูสิทธิ ของแรงงานต่างด้าว เมื่อเข้าสู่ระบบประกันสังคม เช่น กรณี คลอด บุตร ว่างงาน หรือ บำเหน็จบำนาญชราภาพ ให้เป็นระบบ และเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายมากขึ้น.- สำนักข่าวไทย

ที่มา: mcot.net

 
Copyright © 2024. Anti Labor Trafficking - โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน.